วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์

       Dr.Theerapong Theppakorn
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2542 วท.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เคมีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท - -   -
    ระดับปริญญาเอก 2546 วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

   Enzymes in Food Industry,  Biocatalysis in Organic Solvent, Chemical Analysis

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชาเพื่อการค้า
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554 ดาวน์โหลด
  2
  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database