วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ

       Aj.Orawan Wangsombat
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   
  - ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนวากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
  - ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
  - การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)
   
   
  - การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)ปฏิบัติศาสตร์)- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
   
  - การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)
   
  - การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
   
  - การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)
   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การศึกษาอิทธิพลข้ามภาษาของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  โดย :  อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database