วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

       Assoc.Prof.Dr.Darunee Vattanasiriweach
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ระดับปริญญาโท 2537 MASTER OF SCIENCE (Ceramic Engineering)   University of Leeds, U.K.
    ระดับปริญญาเอก 2541 DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ceramic Engineering)   University of Leeds, U.K.
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   
   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด SOFC
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ดาวน์โหลด
  2
  การเตรียมทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไททาเนียมสำหรับวัดแก๊สแอมโมเนียและเอธานอล
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 ดาวน์โหลด
  3
  การศึกษาผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 3 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database