วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย

       Dr.Siam Popluechai
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม)   มหาวิทยาลัยมหิดล
    ระดับปริญญาเอก 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   University of Newcastle upon Tyne
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุวิศวกรรม

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ดาวน์โหลด
  2
  การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
  โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database