วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง

       Dr.Panom Winyayong
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท   
    ระดับปริญญาเอก 2544 DOCTOR OF PHILOSOPHY in MOLECULAR AND CELL BIOLOGY   University of Warwick
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  ชีววิทยา และเซลล์โมเลกุล

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชาเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database