วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว

       Miss Nettra Somboonkaew
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชนบท)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ระดับปริญญาโท 2544 Master of Science in Postharvest Technology   Essex University, U.K.
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   
   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อขนุนด้วยสารเคลือบผิว
  โดย :  อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database