วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช

       Dr.Patcharee Pripdeevech
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก 2550 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  การวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหยโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรี

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ผลของ Bacillus subtilis ต่อคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากต้นกฤษณา (Aquilaria crassna)
  โดย :  อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555 ดาวน์โหลด
  2
  การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
  โดย :  อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database