วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว

       Mr.Banphot Nobaew
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท - วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก - -   -
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  ภูมิสารสนเทศ, การท่องเที่ยว

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การจัดทาแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
  โดย :  อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 ดาวน์โหลด
  2
  กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่นล้านนาต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  โดย :  อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database