วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

       Dr.Anant Eungwanichayapant
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ระดับปริญญาโท 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ระดับปริญญาเอก 2546 ดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)   Heidelberg Universitat
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  1.) ฟิสิกส์

  2.) ดาราฟิสิกส์

  3.) Computational Physics.

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศในไร่ชาต่อปริมาณผลผลิตชาอู่หลงในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
  2
  การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 1
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
  3
  การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 2
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
  4
  การพัฒนาเตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานสำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 4 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database