วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

       Asst. Prof. Dr.Mayuree Kanlayavattanakul
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2541 เภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท - -   -
    ระดับปริญญาเอก 2547 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - Pharmaceutical science and Natural products

  - Phytochemistry 

  - Herbal cosmetics

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ดาวน์โหลด
  2
  ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2550 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database