วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์

       Aj.Daranee Onchomchant
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี - บริหารสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ระดับปริญญาโท - วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  1.การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก

  2.การวิจัยท้องถิ่น

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การจัดการวัฒนธรรมสุขภาพและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มชุมชนชาวเขาบ้านธรรมจาริก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2551 ดาวน์โหลด
  2
  การศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพมารดาและทารกด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านในศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยในชุมชน
  โดย :  อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2551 ดาวน์โหลด
  3
  สภาวะสุขภาพกับวิถีการดูแลรักษาแบบพื้นบ้านของชาวอาข่ากรณีศึกษา ชาวอาข่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2550 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 3 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database