วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

       Asst. Prof. Dr.Nattaya Lourith
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2540 เคมี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ระดับปริญญาโท 2544 เคมี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ระดับปริญญาเอก 2547 Bioorganic Chemistry   Kagawa University, Japan
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry) 

  - เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Organic Synthesis)

  - ชีวสังเคราะห์ในพืช (Plant Biosyntheses)

  - Radiolabelled compounds

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  เครื่องสําอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ดาวน์โหลด
  2
  การวิเคราะห์หาสารทำให้ผิวขาวจากกระแจะ
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2552 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database