วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์เสาวภา ไชยวงศ์

       Aj.Saowapa Chaiwong
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2543 เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท 2547 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - Postharvest Physiology and Biochemistry of fresh produces

  - Postharvest Handling of fresh produces

  -  Modified Atmosphere Packaging of fresh produces

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  สมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์แชนเลอร์ระหว่างการเจริญเติบโตและระยะความบริบูรณ์
  โดย :  อาจารย์เสาวภา ไชยวงศ์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database