วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ

       Dr. Pongmanee Thongbai
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2521 เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ระดับปริญญาโท 2529 ภาควิชาปฐพีวิทยา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ระดับปริญญาเอก 2537 Plant Sciences   Adelaide University, Australia
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - Agronomy & physiology of field crops & field-testing of transgenic plants;

  - Plant Ecophysiology & abiotic stresses (nutritional, anoxic & oxidative);

  - Micronutrients physiology: plant responses, uptake, efficiency mechanism & varietal screening, rhizosphere acquisitions, interaction with root disease;

  - Chemistry of submerged soils &behavioursof heavy metal; quantify O2 status in rhizosphere (soil & solution);

  - Integrated ecosystem assessment, participatory scenario for natural resource management (Working member of Millennium Ecosystem Assessments)

  - National & international management & policies on sciences, agriculture & natural resources

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
  โดย :  อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database