วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

       Asst. Prof. Dr.Sorabud Rungrojsuwan
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2542 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ระดับปริญญาโท   
    ระดับปริญญาเอก 2547 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - อรรถศาสตร์  
  - ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  
  - ภาษาศาสตร์ภาคสนาม

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ชื่อและนามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database