วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท

       Asst.Prof.Dr.Chaiyong Rujjanawate
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2528 เทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท 2531 เภสัชวิทยา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก 2540 เภสัชวิทยา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพร, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของยาไทยตำรับรักษาโรคเบาหวาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2553 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database