วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

       Dr. Nattakan Soykeabkaew
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2000 B.Sc. (Petrochemical and Polymeric Materials)   Silpakorn University, Nakorn Pathom, Thailand
    ระดับปริญญาโท 2002 M.Sc. (Polymer Science)   The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University
    ระดับปริญญาเอก 2007 Ph.D. (Materials Science), Department of Materials   Queen Mary University of London, UK
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  ·       Cellulose (natural and man-made) fibres reinforced composites

  ·       Bacterial cellulose reinforced composites

  ·       Bio-based composites

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database