วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน

       Dr.Nisakorn Saewan
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 1998 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ระดับปริญญาโท 2000 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ระดับปริญญาเอก 2005 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry)

  - เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Organic Synthesis)

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ชะลอความชรารูปแบบอิมัลชั่นที่มีสารสกัดข้าวก่ำ
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database