วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง

       Dr.Sunita Chamyuang
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2005 B.Sc., Biology   The University of Canterbury, New Zealand
    ระดับปริญญาโท 2007 PG.Dip.Sci., Microbiology   The University of Canterbury, New Zealand
    ระดับปริญญาเอก 2010 Ph.D., Microbiology   The University of Canterbury, New Zealand
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   
   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database