วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์

       Dr. Natthawut Thitipramote
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา   มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ระดับปริญญาโท   
    ระดับปริญญาเอก 2552 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีววิทยา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  Animal Histology and Physiology       

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การแยก และการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database