วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ

       Aj.Tadsaneewan Gantagad
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2542 พยาบาลศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท 2550 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)   มหาวิทยาลัยมหิดล
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  การพยาบาลอายุรกรรม

  การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  โดย :  อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2556 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database