วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ

       Asst.prof.Dr. Bussaba Sitikarn
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี   
    ระดับปริญญาโท 2541 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก 2547 Tourism Planning   Oxford Brookes University, England
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว การจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน หลักการมัคคุเทศก์

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  2
  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  3
  การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  4
  โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2550 ดาวน์โหลด
  5
  การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2550 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 5 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database