วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ

       Dr.Rungarun Sasanatayart
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2539 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท 2545 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก 2550 ปร.ด. (วิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ)   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  เคมีของสตาร์ชและคาร์โบไฮเดรต

  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของธัญพืชและถั่ว

  เทคโนโลยีการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่ว

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 1)
  โดย :  อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database