วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

       Dr.Natthakan Iam-On
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2544 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท 2547 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก 2554 Ph.D. Computer Science   University of Wales, Aberystwyth, UK
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  Data Warehouses, Business Intelligence, Medical Data Analysis

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database