วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย

       Dr.Suwanna Deachathai
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ระดับปริญญาโท 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ระดับปริญญาเอก 2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  เคมีอินทรีย์  และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  (Natural Products)       

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ดาวน์โหลด
  2
  องค์ประกอบทางเคมีจากรากกวาวเครือดำ (Mucuna macrocarpa Wallich)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 ดาวน์โหลด
  3
  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา (Camellia sinensis)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 3 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database