วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  21
  การสร้างคลังเสียงพูดเพื่อการรู้จําเสียงพูดอัตโนมัติ และการสังเคราะห์เสียงพูด ภาษาไทยโดยการเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติ
  โดย :  อาจารย์สุรพล วรภัทราทร [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  22
  การเตรียม Laccaic acid Lake Pigment จาก Lac Dye เพื่อใช้ใน ครื่องสำอางสีสัน
  โดย :  อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  23
  คุณสมบัติทางชีวภาพของสารเมือกจากผลพุทราและการเตรียมเป็นเจล
  โดย :  อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  24
  การใช้ประโยชน์จากวงจรไบควอดไร้ตัวเก็บประจุที่เป็นตัวกรองความถี่แบบกลางผ่าน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  25
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอคเซสพอยต์ไออีอีอี 802.11 จี
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  26
  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดชา Camellia sinensis
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  27
  การหาปริมาณอะลูมิเนียมโดยใช้ บิสมัธฟิล์มอิเล็กโทรดซึ่งเคลือบด้วยเนฟฟิออน
  โดย :  อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  28
  การพัฒนาการจำลองภาพสามมิติ กรณีศึกษาพระพุทธรูปนวล้านตื้อเชียงแสน
  โดย :  อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 ดาวน์โหลด
  29
  การพัฒนาวิธีสำหรับการศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ โดยระบบ สเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเซียลอินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว ในน้ำผักและผลไม้บางชนิด
  โดย :  อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  30
  การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 4
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 78 เรคคอร์ด 8 หน้า : << [1][2] 3 [4][5][6][7][8] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database