วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  41
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งและระยะทาง: กรณีศึกษาของนักฟุตบอล
  โดย :  อาจารย์ภัทรกมล รังษี [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 ดาวน์โหลด
  42
  ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  43
  การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  44
  ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตามิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
  โดย :  อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  45
  โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  46
  ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
  โดย :  อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  47
  องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  48
  ผลของการอบแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2556 ดาวน์โหลด
  49
  วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  50
  การแยก และการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2556 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 78 เรคคอร์ด 8 หน้า : << [1][2][3][4] 5 [6][7][8] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database