วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  61
  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2551 ดาวน์โหลด
  62
  องค์ประกอบทางเคมีจากรากกวาวเครือดำ (Mucuna macrocarpa Wallich)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  63
  ผลของสภาวะในการชงชาต่อปริมาณอะลูมิเนียมและมังกานีสในชาเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  64
  Conservation and Sustainable Management of Butterflies in situ for Recreation in Doi Nygem, Mae Fah Luang University, Chiang Rai
  โดย :  อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  65
  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา (Camellia sinensis)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2550 ดาวน์โหลด
  66
  การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชาเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2550 ดาวน์โหลด
  67
  การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อขนุนด้วยสารเคลือบผิว
  โดย :  อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2550 ดาวน์โหลด
  68
  การเตรียมทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไททาเนียมสำหรับวัดแก๊สแอมโมเนียและเอธานอล
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2549 ดาวน์โหลด
  69
  การศึกษาผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2549 ดาวน์โหลด
  70
  การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
  โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2549 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 78 เรคคอร์ด 8 หน้า : << [1][2][3][4][5][6] 7 [8] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database