วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  71
  การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว
  โดย :  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2549 ดาวน์โหลด
  72
  คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง
  โดย :  อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2548 ดาวน์โหลด
  73
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2548 ดาวน์โหลด
  74
  กรณีศึกษาระบบอีเลิร์นนิง : ประสิทธิภาพและการพัฒนาการด้านการเรียนการสอน
  โดย :  อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
  75
  การศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศในไร่ชาต่อปริมาณผลผลิตชาอู่หลงในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
  76
  การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 1
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
  77
  การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 2
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
  78
  การพัฒนาเตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานสำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  โดย :  อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 78 เรคคอร์ด 8 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7] 8
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database