วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2559 ดาวน์โหลด
  2
  วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
  โดย :  อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2559 ดาวน์โหลด
  3
  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
  โดย :  อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2559 ดาวน์โหลด
  4
  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว ชาดำ และเมี่ยง
  โดย :  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  5
  ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
  โดย :  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  6
  การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว ของสารสกัดจากเนื้อเยื่อ albedo ของส้มโอ
  โดย :  อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  7
  การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง
  โดย :  อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558 ดาวน์โหลด
  8
  ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
  โดย :  อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  9
  คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของกากกาแฟ
  โดย :  อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  10
  การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินหนังปลาโดยการเสริมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
  โดย :  อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query