วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2548 ] [ 2547 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  41
  การจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง
  โดย :  อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ ดาวน์โหลด
  42
  การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
  43
  ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยว
  โดย :  อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
  44
  ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
  โดย :  อาจารย์มาลี ภูมิภาค [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 44 เรคคอร์ด 5 หน้า : << [1][2][3][4] 5
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database