วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2548 ] [ 2547 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  31
  การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  32
  Determinants of Forest Degradation and Its Impact on Sustainable Development in Northern Thailand
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  33
  Trade Facilitation Measures in Greater Mekong Sub-region Countries and Their Impacts on Trade and Sustainable Development of Northern Thailand
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  34
  ชื่อและนามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  35
  โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
  36
  การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
  37
  An Analytical Study of Effects of Trade Liberalization on Natural Resources and Environment of Thailand
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
  38
  นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบไทย-พม่า ๕ ทศวรรษ
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
  39
  การสัมผัสทางภาษาของกลุ่มชนในเขตชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาเฉพาะบริเวณเขตติดต่อจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2548 ดาวน์โหลด
  40
  Impact of Economic Liberalization on Growth,Employment and Poverty: Micro - Macro Simulation Model for Northern Thailand.
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2547 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 44 เรคคอร์ด 5 หน้า : << [1][2][3] 4 [5] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database