วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
    เลือกปีที่ทำโครงการวิจัย :  [ 2559 ] [ 2558 ] [ 2557 ] [ 2556 ] [ 2555 ] [ 2554 ] [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ] [ 2548 ] [  ] 
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  ผลของการอบแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2556 ดาวน์โหลด
  2
  วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  3
  การแยก และการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2556 ดาวน์โหลด
  4
  การจำแนกประเภทของกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่งมีความเฉื่อยภายในซึ่งมีเอนโทรปี
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 4 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database