วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาบโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  โดย :  อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  2
  พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์นภมณ ยารวง [TH] [EN]
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  3
  ผลของการดมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มและกลิ่นกะเพรา ต่อความจำและอารมณ์ในอาสาสมัครเพศหญิง
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  4
  การศึกษาการจินตภาพในนักกีฬาจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2557 ดาวน์โหลด
  5
  น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
  โดย :  อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 5 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query