วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาบโครงการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  1
  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว ชาดำ และเมี่ยง
  โดย :  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  2
  ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
  โดย :  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  3
  การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว ของสารสกัดจากเนื้อเยื่อ albedo ของส้มโอ
  โดย :  อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  4
  คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของกากกาแฟ
  โดย :  อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  5
  การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินหนังปลาโดยการเสริมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
  โดย :  อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2558 ดาวน์โหลด
  6
  ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  7
  การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วย Bacillus subtilis TN51 และ Rhizopus oligosporus
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  8
  การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ชะลอความชรารูปแบบอิมัลชั่นที่มีสารสกัดข้าวก่ำ
  โดย :  อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2558 ดาวน์โหลด
  9
  การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด SOFC
  โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  10
  การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
  โดย :  อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 32 เรคคอร์ด 4 หน้า : 1 [2][3][4] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query