วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ

       Dr. Nattaya Konsue
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ระดับปริญญาโท 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก 2553 ปร.ด. (Food Toxicology)   University of Surrey, England
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  กระบวนการแปรรูปอาหาร,  การยับยั้งกระบวนการก่อมะเร็งโดยสารสกัดจากพืช

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database