วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์

       Aj. Suwijak Chandaphan
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2550 นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    ระดับปริญญาโท 2554 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  กฎหมายเอกชนและธุรกิจ

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2559 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query