วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ

       Dr. Putarak Chomnunti
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2546 Bachelor’s degree of Science from Plant Pathology, Faculty of Agriculture   Chiang Mai University
    ระดับปริญญาโท 2549 Master’s degree of Science from Plant Pathology, Faculty of Agriculture   Chiang Mai University
    ระดับปริญญาเอก 2555 Doctor of Philosophy, School of Science   Mae Fah Luang University
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   
  1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
  2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
  3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
  4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
  5.      Phylogenetic analysis of fungal.
  6.      Digital imaging of fungi
  7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
  2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
  3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
  4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
  5.      Phylogenetic analysis of fungal.
  6.      Digital imaging of fungi
  7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
  2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
  3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
  4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
  5.      Phylogenetic analysis of fungal.
  6.      Digital imaging of fungi
  7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
  2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
  3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
  4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
  5.      Phylogenetic analysis of fungal.
  6.      Digital imaging of fungi
  7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot
   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
  โดย :  อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query