วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

       Dr.Pollavat Prapattong
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2530 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม/วิจิตรศิลป์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ระดับปริญญาโท 2540 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)   มหาวิทยาลัยมหิดล
    ระดับปริญญาเอก 2553 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  วัฒนธรรมศึกษา และสังคมศึกษา

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  2
  ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยว
  โดย :  อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database