วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่

       Aj.Thinnamedh Wongyai
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2544 นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ระดับปริญญาโท 2552 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  -กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

  -กฎหมายอาญา

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  แนวทางกฎหมายในการสร้างกลไก องค์กร และกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ.2526
  โดย :  อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database