วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ

       Aj.Haruthai Petviset
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)   มหาวิทยาลัยมหิดล
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  วิทยาศาสตร์การกีฬา

  กายภาพบำบัด

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง
  โดย :  อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query