วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์

       Aj.Yodsapon Nitiruchirot
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2549 นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ระดับปริญญาโท 2555 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  กฎหมายระหว่างประเทศ

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
  โดย :  อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query