วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง

       Aj.Damrongpol kamhangwong
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 1999 B.Sc. (Industrial Chemical)   King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand
    ระดับปริญญาโท 2006 M.Sc. (Packaging Technology)   Kasetsart University, Bangkok, Thailand
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  Computer programming: Turbo Pascal and Cobal ASP for advance webpage

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินหนังปลาโดยการเสริมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
  โดย :  อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query