วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม

       Dr. Chukeat Noichim
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 1989 นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ระดับปริญญาโท 1997 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ระดับปริญญาเอก 2008 Space Law    Leiden University, Leiden, Netherlands.
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   
   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  โลกร้อนกับคนไร้ดินแดน: มิติทางกฎหมายและความเป็นไปได้
  โดย :  อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database