วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

       Dr.Piyatida Pianluprasidh
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 1989 BS. Nursing and Midwifery   Mahidol University
    ระดับปริญญาโท 1992 MA Counseling Psychology   United State International University San Diego, California
    ระดับปริญญาเอก 2005 Ph.D. Industrial / Organizational Psychology   Alliant International University San Diego, California
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จิตวิทยาธุรกิจ

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  การพัฒนาบุคคลากรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database