วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล

       Assist.Prot.Araya Adultrakul
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 2521 วท.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ขั้นสูง)   วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
    ระดับปริญญาโท 2526 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก   
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - ประสาทกายวิภาคศาสตร์

  - กายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์

  - การปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์

   - การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database