วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง

       Dr.Puckavadee Somwang
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   

  - ปรสิตวิทยาทางการแพทย์(Medical Parasitology)

   - กีฏวิทยาทางการแพทย์ (Medical Entomology)

   - อนุกรมวิธานของยุง โดยเฉพาะยุงก้นปล่อง (Anopheles sp.)

   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ความชุกการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง [TH] [EN]
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2558 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database