วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
    << ย้อนกลับ
   
   
   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

       Asst. Prof. Dr.Phanintra Teeranon
   
   ประวัติด้านการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรี 1997 BA. in Economics   Thammasat University, Thailand
    ระดับปริญญาโท 2000 MA. in Linguistics   Chulalongkorn University, Thailand
    ระดับปริญญาเอก 2005 Ph.D in Linguistics   Chulalongkorn University, Thailand
   
   สาขาที่เชี่ยวชาญ
   
   
  ผลการค้นหาบทความทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  บทความ
  สำนักวิชา
  ปี
  บทความ
  1
  ทัศนคติและมุมมองสะท้อนตนเองต่อการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  2
  ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  3
  การเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทลื้อ จังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มอายุ และความสะดวกของการคมนาคม
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ [TH] [EN]
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 3 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
     
    Mae Fah Luang University Research Database