วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  111
  การพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายไก และเทาน้ำ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว
  โดย :  อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2551 ดาวน์โหลด
  112
  การศึกษาความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  113
  โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  114
  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  115
  องค์ประกอบทางเคมีจากรากกวาวเครือดำ (Mucuna macrocarpa Wallich)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  116
  ผลของสภาวะในการชงชาต่อปริมาณอะลูมิเนียมและมังกานีสในชาเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  117
  แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
  118
  โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบก จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์พิมพร ตรีสอน [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  119
  รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  120
  การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2551 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query