วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  141
  การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว
  โดย :  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2549 ดาวน์โหลด
  142
  การสัมผัสทางภาษาของกลุ่มชนในเขตชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาเฉพาะบริเวณเขตติดต่อจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2548 ดาวน์โหลด
  143
  คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง
  โดย :  อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2548 ดาวน์โหลด
  144
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม
  โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ [TH] [EN]
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2548 ดาวน์โหลด
  145
  Impact of Economic Liberalization on Growth,Employment and Poverty: Micro - Macro Simulation Model for Northern Thailand.
  โดย :  Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2547 ดาวน์โหลด
  146
  การจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง
  โดย :  อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ ดาวน์โหลด
  147
  กรณีศึกษาระบบอีเลิร์นนิง : ประสิทธิภาพและการพัฒนาการด้านการเรียนการสอน
  โดย :  อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
  148
  การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โดย :  อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
  149
  ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยว
  โดย :  อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
  150
  ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
  โดย :  อาจารย์มาลี ภูมิภาค [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query